NILAI KEUNTUNGAN DALAM ISLAM

KEUNTUNGAN DALAM BERDAGANG Mencari laba dalam berniaga itu diperkenankan dan dibenarkan dalam Syariat Islam. Bahkan itu merupakan salah satu tujuan dalam berdagang. Jika seseorang berdagang namun dirinya sengaja mencari kerugian, maka ia telah keluar dari tujuan perdagangan. Demikian dinyatakan oleh Prof. DR. Wahbah Az-Zuhailiydalam Tafsir Al-Munir, 5/31. Pada dasarnya Islam Read more…