NILAI KEUNTUNGAN DALAM ISLAM

KEUNTUNGAN DALAM BERDAGANG Mencari laba dalam berniaga itu diperkenankan dan dibenarkan dalam Syariat Islam. Bahkan itu merupakan salah satu tujuan dalam berdagang. Jika seseorang berdagang namun dirinya sengaja mencari kerugian, maka ia telah keluar dari tujuan perdagangan. Demikian dinyatakan oleh Prof. DR. Wahbah Az-Zuhailiydalam Tafsir Al-Munir, 5/31. Pada dasarnya Islam Read more…

BAHAYA RIBA KEPADA UMAT ISLAM

SUDAHKAH ANDA MENGETAHUI BAHAYA RIBA SEBENARNYA ??? APA ITU RIBA ? RIBA = BUNGA Secara lateral, RIBA bermakna tambahan (Al-Ziyadah). Secara Istilah, RIBA yaitu semua tambahan yang disertai dengan adanya pertukaran kompensasi (Imam Ibnu al-Arabiy, Ahkaam Al-Qurán juz 1, hal 321). “Jika seseorang menghutangkan uang kepada orang lain, janganlah ia Read more…

PENGERTIAN SYARIAH

SYARIAH ISLAM Pengertian syariah menurut para ahli adalah Hukum-hukum Allah yang disyariatkan kepada hamba-hamba-Nya, baik hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah Saw mulai dari perkataan, tindakan hingga penetapan. Pengertian syariah Kata syariat berasal dari kata syar’a al-syai’u yang mempunyai arti menerangkan atau menjelaskan sesuatu. Juga berasal dari kata Read more…